Disclaimer.

Hoewel de informatie op de Tuincentrum De Huifkar b.v. website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Tuincentrum De Huifkar b.v. streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Tuincentrum De Huifkar b.v. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Tuincentrum De Huifkar b.v. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Tuincentrum De Huifkar b.v. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Tuincentrum De Huifkar b.v. op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Tuincentrum De Huifkar b.v. ernaar streeft dat zijn website continu toegankelijk is, kan Tuincentrum De Huifkar b.v. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.