Reserveer uw winkelmoment

Gelukkig mogen wij weer 50 mensen tegelijk in het tuincentrum ontvangen. Reserveer uw winkelmoment en kom ‘veilig’ winkelen.

• Kom zoveel mogelijk alleen.
• Reserveer telefonisch, per e-mail of aan de balie een winkelmoment.
• Wij volgen de regels van de overheid.