,

Vogels in de tuin: nuttig en gezellig

Een groene, levende tuin draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast of juist de verspilling van water en biedt voedsel en schuilplek aan nuttige en bedreigde insecten en kleine dieren als bijen, vlinders en egels. In oktober spitst de campagne van de tuinbranche zich toe op vogels in de tuin. Vogels zorgen voor veel leven in de brouwerij met hun gefladder en getjilp en daarom erg leuk om naar te kijken. Bovendien verslinden ze slakken, bladluizen en rupsen waardoor er meer een ecologisch evenwicht in de tuin ontstaat.

Tips voor een vogelvriendelijke tuin.